Ljuset inomhus räcker för att driva sensorer

 

Forskare i Freiburg har utvecklat en batterilös Internetsensor för inomhusklimat. Sensorn som övervakar temperatur och luftfuktighet drivs av solceller som klarar sig med ljuset inomhus för att generera den ström som behövs för driften.
Givarna överför sina mätdata trådlöst via wlan eller gsm. Data loggas alltså över Internet och larmmeddelanden kan skickas som e-post eller sms. Någon basstation som tar emot mätdata behövs därmed inte, utan signalerna går direkt ut på datanätet för vidarebefordran till mottagaren.

Sensorerna drivs av solceller som kan användas vid dåliga ljusförhållanden. De kan producera ström vid så lite omgivningsljus som 50 lux. Sjunker ljuset under denna nivå, utnyttjar sensorerna ström som lagrats i en inbyggd energibuffert.
Mätningarna bygger på gasanalyssensorer från Bosch Sensortech. De kan mäta temperaturer från 0 till +65 °C och fuktighet mellan 0 och 100 procent relativ luftfuktighet.Bakom de nya sensorerna står Endiio, ett avknoppningsföretag från universitetet i Freiburg. En tillämpning som forskarna ser framför sig är museer med känsliga konstföremål som behöver ett noga övervakat inomhusklimat. Sensorerna visades därför för första gången i november på museimässan Exponatec i Köln.

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2016-02-15 08:14:06

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine