Vinnare av monteringspriset 2017

Foto: Gomer, Hedemora/Monteringspriset Pristagarna Jens Berntsson (till vänster), Jesper Broberg (till höger) och prisutdelaren Göran Johnsson (i mitten). Foto: Gomer, Hedemora/Monteringspriset Pristagarna Jens Berntsson (till vänster), Jesper Broberg (till höger) och prisutdelaren Göran Johnsson (i mitten).

Svenska Monteringspriset 2017 har tilldelats Jens Berntsson från Volvo Penta i Vara och Jesper Broberg, MVV Information Technology i Vara, meddelar Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Göran Johnsson, ordförande i Produktionslyftet.
Ett hjälpmedel
”Jens Berntsson och Jesper Broberg har tillsammans utvecklat ett modernt hjälpmedel för montörerna och beredarna”, skriver juryn i sin motivering till valet av årets pristagare.
”De har utnyttjat digitaliseringens möjligheter för att skapa dynamiska och individ-anpassade monteringsinstruktioner.

Montören förses med rätt instruktion för varje unik produkt, baserat på montörens val och behov. Hanteringen av löpande produktionsändringar är kvalitetssäkrad, beredarna vet att det nya momentet automatiskt presenteras för montörerna. Monteringsfelen har kunnat halveras och montörerna vet att de gör rätt”.
– Pristagarna har arbetat med att modernisera monteringsarbetsplatser på ett spännande sätt, sade prisutdelaren Göran Johnsson.
Påverkar instruktionen
– Montörerna kan själva påverka instruktionerna och resultatet är förbättrad kvalitet och effektivitet. Det här visar hur viktigt det är med samarbete mellan olika yrkesgrupper i företaget vid effektiviseringar, något vi i Sverige är duktiga på.
Arbetet har drivits mot tydliga mål och möjliggjorts genom ett föredömligt samarbete. Redan ett halvår efter införandet har monteringsrelaterade fel halverats. Monteringen har standardiserats och löpande produktionsändringar kan implementeras utan störningar. Att lära upp nya medarbetare går mycket fortare.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2017-04-18 07:31:11