Automatisk vagn sköter fabrikens transporter

Foto: Toyota Den nya, självgående trucken Autopilot tae050 från Toyota Material Handling, som nyligen har lanserats, förenklar, standardiserar och automatiserar kundens verksamhet. Foto: Toyota Den nya, självgående trucken Autopilot tae050 från Toyota Material Handling, som nyligen har lanserats, förenklar, standardiserar och automatiserar kundens verksamhet.

Toyota Material Handling lanserar en ny automatisk transportvagn, Autopilot tae050. Den första tae050 rullar nu hos en stor biltillverkare, rapporterar Toyota.
En av de största fördelarna med autotrucken tae050 är att den följer en magnetremsa på golvet och tar emot kommandon längs vägen från golvmarkörer som har placerats bredvid.
Efter att materialflödet och stationer för lastning och lossning har definierats, används magnetremsan och markörerna på golvet för att ge kommandon till trucken. Det krävs bara en enkel programmering.


Automatiserar hantering
Laster under 500 kg transporteras idag oftast med handdragna vagnar och många kunder har därför efterfrågat nya lösningar för att optimera det här momentet av produktionen.
Vagnen på tae050 har fastskruvade räcken för att underlätta plockning av mindre föremål.
Återbetalningstiden för hela installationen är kort, skriver Toyota. Den kan ligga på mellan ett och två år.
Säkerhet
Förutom ekonomiska argument framhåller Toyota säkerheten under körning. Autotrucken fungerar tillsammans med Toyotas varningssystem Spotme som varnar truckförare och fotgängare i områden med begränsad sikt när det är risk för krockar.
Spotme har infraröda, riktningskänsliga sensorer som känner av närvaron och rörelsen av truckar och fotgängare vid korsningar och kan varna dem för kommande trafik bakom hörn och i mötande truckgångar.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2016-10-27 08:04:20