Astra Zeneca har moderniserat anläggningsstyrning

Foto: Astra Zeneca Astra Zeneca i Gärtuna utanför Södertälje. Foto: Astra Zeneca Astra Zeneca i Gärtuna utanför Södertälje.

Acobia Flux har moderniserat styrning och övervakning hos Astra Zeneca i Gärtuna utanför Södertälje, rapporterar Acobia Fluxi en kommuniké.
I fabriken i Gärtuna finns ett antal anläggningar för produktion och distribution av så kallat ”vattenrenat” (Purified Water).


Vattnet som produceras där används i produktionen av olika typer av läkemedel som omfattas av gmp krav (Good Manufacturing Practices). Den systemlösning som togs fram för Gärtuna infördes sedan på ytterligare en anläggning, b 833 Nexium, som även den jobbar med vattenrenat.
Tre huvudsakliga ansvarsområden stod i fokus för moderniseringen: styrsystem inklusive process och konstruktion, mms scada, inklusive integration till Astra Zenecas överordnade system för historik och spårbarhet, samt validering.
Projektet spände över två år med 14 driftsättningar vid olika tidpunkter.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2016-07-13 09:15:35