Robotar är ännu inte tillräckligt smarta

Foton: Dagmar Zitkova I Europa är det funktionalitet, ofta i industriella processer, som är viktigast i samband med utveckling av robotar. abb:s  nya samarbetande robot Yumi är exempel på detta. Foton: Dagmar Zitkova I Europa är det funktionalitet, ofta i industriella processer, som är viktigast i samband med utveckling av robotar. abb:s nya samarbetande robot Yumi är exempel på detta.

SSF, Stiftelsen för strategisk forskning var en av finansiärerna bakom arrangemanget Den stora robotdagen där robotarnas kapacitet i dag och i framtiden diskutterades, rapporterar ssf i en kommuniké.
 Många forskare deltogför att förmedla sina erfarenheter. Bland dem Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi på kth. Hon menade att robotarna ännu har långt kvar till att klara vardagliga saker.


– Ingen robot i världen kan ännu ställa sig och göra handdisken, sade hon.  
Agera självständigt
En av de stora utmaningarna är att utveckla sensorer som hjälper roboten att först känna av och sen agera utifrån de inhämtade data, något en människa kan göra utan att tänka på det. 

Danica Kragic Jensfelt berättade att studenterna på kth nyligen ställt upp i en tävling, arrangerad av e-handelsjätten Amazon som vill ha robotar som kan automatisera hela processen i deras verksamhet: från beställning till utskick av färdiga paket. Amazon har visserligen självt kommit en bra bit på vägen, men det återstår många utmaningar. En robot ska kunna plocka produkter av skiftande form, tyngd, ömtålighet och förstå hur dessa föremål bäst ska packas för att ingenting ska gå sönder under frakt.
Danica Kragic Jensfelt delade upp robotar i fyra olika grupper: kontrollerande, övervakande, automatiska och autonoma och i tre olika tillämpningsområden: industri, svåråtkomliga miljöer och service.
– Man brukar tala om att robotar utför jobb som är ”dirty”, ”dull” eller ”dangerous”, sade hon.
Efterlikna människa
I olika länder drivs robotutvecklingen av av olika krafter. I USA är det främst försvarsindustrin med företag som Boston Dynamics. I Japan är fokus mer på att efterlikna människan, att använda tekniken i vården och för att underlätta för den åldrande befolkningen. Och i Europa är det funktionalitet, ofta i industriella processer, som kommer i första hand.
För konsumenter
På den svenska konsumentmarknaden finns idag ett fåtal robotar. De självgående dammsugarna kom redan för 20 år sedan och även robotgräsklipparen har några år på nacken. Nu pratas det alltmer om de självkörande bilarna och lastbilarna som automatiskt följer varandra i rad ute på motorvägarna.
Den stora robotdagen anordnades av Forskning och framsteg, Institutet för framtidsstudier och Dagens arbete.
Många spännande synpunkter kom fram tackvare människor med olika erfarenheter från olika verksamhetsområden. Forskare som deltog i debatten menade att det behövs ännu mer av tvärvetenskapliga diskussioner och forskning. Områden som måste utforskas är till exempel juridiska och moraliska aspekter samt vilka lagar och regler som måste införas för självkörande bilar i trafiken. Hur robotars arbete skall beskattas är en annan fråga när det gäller användning av robotar i framtiden.

I Japan fokuserar man på att underlätta för den åldrande befolkning. Roboten Giraff som marknadsförs i Sverige är exempel på en sådan vårdrobot.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-11-30 09:02:02