Verkstadsföretagen är i IT-branschen

Foto: Dagmar Zitkova Den mest innovativa tekniken utvecklas oftast på små, nischmarknader. Foto: Dagmar Zitkova Den mest innovativa tekniken utvecklas oftast på små, nischmarknader.

Många svenska verkstadsföretag har hittills framgångsrikt klarat av den dynamik som skapats när elektromekaniska produkter ersatts av produkter med allt mer mjukvara. Men det finns många utmaningar inför framtiden enligt Tor Ericson, chef för elektronikutveckling vid konsultföretaget åf.
Trenden som har dominerat teknikutvecklingen de senaste decennierna, då de flesta hårdvaruprodukterna innehåller allt större andel av mjukvara, accelererar.


– Produkter innehåller idag mer mjukvara än hårdvara. Det mesta ingår i någon form av system och är programmerbart. Allt fler enheter är uppkopplade, både internt, och utåt mot omvärlden, säger Tor Ericson.  – De olika systemen har blivit mer komplexa. Medan ett styrsystem tidigare kanske hade fem styrenheter med fem olika variabeler,  har dess kapacitet mångfaldigats. Mellan 70 och 90 procent av all produktförnyelse handlar om innovationer som rör systemens intelligens och koncentrerar sig till produktens inbyggda system och till dess intelligenta komponenter.
– Det är en utveckling som är på både gott och ont, menar Tor Ericson. Produkterna har blivit mer sårbara. Dels består de allt mer av säkerhetskritisk kod och dels är produktutvecklingscyklen allt kortare. Leverantörerna drivs av den snabba utvecklingstakten och marknaden förväntar sig allt tätare innovationer och uppgraderingar.

Innovativa nischmarknader
– Företagen måste klara av den förändring som har skett. Det kan bli svårt för många, framför allt de stora företagen, som utvecklar produkter för stora volymmarknader. Den innovativa tekniken utvecklas  nämligen oftast på små, nischmarknader. Många har redan missat tåget, Nokia, för att nämna åtminstone ett exempel. Det var Nokia som var först med appar, men de klarade inte av att göra det fullt ut. Det gjorde Iphone istället.
Många missar att kundernas  beteendemönster har förändrats. Idag måste man bilda alianser och utvecklas med sina partners. Bli mer av beställare, internt och externt. Service och underhåll tar en allt större plats och man måste lära sig att ta betalt för olika tjänster. Verkstadsföretagen kan jaga produktionkostnader och sänka hårdvarupriser, nu måste de klara det även för mjukvaran.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-05-27 07:50:39